FTTx Solution

Khi công nghệ mới phát triển, khi những yêu cầu nâng cao trải nghiệm người dùng Internet gia tăng, công nghệ PON (Passive Optical Network) sẽ ngày càng phổ biến. PON là một giải pháp hiệu quả nhờ khả năng cung cấp đa dịch vụ trên một thiết bị duy nhất, thích ứng linh hoạt với mọi môi trường mạng.

FTTx là viết tắt của “Fiber To The x”, là cấu trúc mạng của sợi quang, thay thế mạng điện thoại trước đây thường là dây cáp đồng. FTTH (Fiber-to-the-home) là dịch vụ cung cấp Internet băng thông rộng bằng cách đưa cáp quang đến tận nhà.