Mobile Solution

Mobile Solution của DZS từ lâu vẫn là giải pháp tiên phong trong ngành với những tính năng truy cập băng thông và đa dịch vụ. Ngày nay, chúng tôi vẫn giữ vững vị trí này trong việc đổi mới công nghệ, với các mô hình triển khai quy mô lớn các hệ thống đa dịch vụ FTTx có dung lượng lớn được thiết kế để cung cấp các giải pháp hiệu suất cao và hiệu quả về chi phí cho yêu cầu về băng thông của nhà khai thác.

Danh mục đầu tư MSAN của chúng tôi đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp một nền tảng có khả năng mở rộng cho các triển khai quy mô nhỏ đến lớn cũng như hỗ trợ đầy đủ tính năng cho dịch vụ VoIP, dữ liệu và video.

Với hơn 1.000 khách hàng toàn cầu đã triển khai các giải pháp đẳng cấp thế giới của DZS, trong các môi trường nhà mạng và doanh nghiệp, trong các môi trường khắc nghiệt và đòi hỏi khắt khe nhất trong ngành công nghiệp, nền tảng tối ưu mạng cáp quang DZS MXK và MXK-F mở ra một danh mục toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ Active Ethernet, GPON, XGPON1, và NGPON2.