Thông tin Liên hệ

Mọi yêu cầu về thông tin sản phẩm và giải pháp xin được gửi đến địa chỉ sau:

Tầng 8 & 9, tòa Richy Tower, 35 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 24 3768 9330

Fax: +84 24 3768 9333

Email: vn-sales@dszi.com

Website: www.dasans.com/vn