Ethernet Switch Solution

Các thiết bị chuyển mạch Ethernet của DZS được chia thành hai loại: L2/L3 dựa trên chức năng và vai trò của thiết bị cũng như Aggregation và Access  dựa trên cấu hình mạng.

Đặc biệt, các thiết bị chuyển mạch Ethernet của DZS góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh kinh doanh của các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ với tính năng bảo mật mạnh mẽ, nâng cao chất lượng dịch vụ (QoS) và các dịch vụ Internet chất lượng cao dựa trên độ tin cậy đã được kiểm chứng trên thị trường mạng toàn cầu.